Welkom op onze website

Het Groene Bosch kenmerkt zich als een mooie en sfeervolle volkstuin dat grenst aan een natuurgebied.
De vereniging is in 1981 opgericht die bestaat uit een gemêleerd gezelschap van jong en oud.
Onze volkstuin wil graag biodiversiteit stimuleren, dit doen we door informatie aan te bieden voor iedereen die geïnteresseerd is. Ook raden we het gebruik van niet ecologische bestrijdingsmiddelen sterk af.
Voor leden met  een beperking  hebben we een aantal verhoogde kweekbakken. Ook is rolstoel toegang mogelijk tot onze kantine

 

http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp

Bestuurswisseling.

Op 1 december 2017 zullen er een aantal belangrijke wijzigingen in ons bestuur plaats gaan vinden. De huidige voorzitter Raymond de Laat, secretaris Mary Jansen en penningmeester Paul Bertens treden af op hun eigen verzoek. Wij danken hun alvast hartelijk voor de inzet voor onze vereniging en wij zullen hen uitnodigen op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV) om op passende wijze afscheid te nemen als bestuurslid van onze vereniging.

In de extra ALV van 13 mei 2017 zijn unaniem de volgende bestuursleden benoemd door de ALV: Hans Nabbe, Jan Copal, Jan Wouters en Piet de Bekker. Aangezien de vacature van secretaris nog niet was ingevuld is na uitvraag onder onze leden later Frans Hendrix door het bestuur (reglementair) benoemd als secretaris en bestuurslid.  De taak van penningmeester wordt door Hans Nabbe ingevuld en die van voorzitter door Jan Wouters. Piet de Bekker is als algemeen bestuurslid, verantwoordelijk voor de activiteiten en Jan Copal, als algemeen bestuurslid, o.a. voor de technische zaken.

In het voorjaar van 2018 willen wij, zoals afgesproken, de leden betrekken en informeren in een ALV over onze plannen, werkwijze en taakverdeling van het bestuur. De zogenaamde ”bollenstructuur” c.q. werkgroepen, willen wij, in overleg met onze vrijwilligers, evalueren. De kracht van de vereniging zit in het hebben van actieve leden, voldoende vrijwilligers en een goede samenwerking, daar willen wij graag extra aandacht aan geven. Wilt u zich inzetten als lid of vrijwilliger voor onze vereniging maak dat dan a.u.b. kenbaar bij het bestuur.

Momenteel werken wij hard om de overdracht van oud naar nieuw bestuur zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij vragen alvast uw begrip en geduld als wij de zaken nog niet meteen goed onder de knie hebben, laat het ons a.u.b. weten, wanneer er zaken onverhoopt verkeerd gaan. Wij oriënteren ons momenteel op een nieuw boekhoudprogramma en ledenadministratie voor onze vereniging.

Het Bestuur,

Hans Nabbe, Jan Copal, Frans Hendrix, Piet de Bekker en Jan Wouters.
 

 

 

Weersverwachting
Tilburg
Weeronline.nl - Meer weer in Tilburgweeronline.nl Altijd jouw weer